BALORAZIO FUNTZIONALA

Emen4sport-en barruan, garrantzi handia dute kirolari bakoitzaren ebaluazio funtzionalek, lortzen ditugun datuengatik.

Balorazio funtzionalaz mintzatzen ari garenean, emen4sport-en egoera fisikoaren ebaluazio mota bati egiten diogu erreferentzia. Ebaluazio horrek, alde batetik, behar espezifikoak, eta bestetik, kirolaren eskaera fisikoak hartzen ditu kontuan.

Balorazio klinikora joan
1

Kirolariaren azterketa biomekanikoa

2

Azterketa optometrikoa

3

Azterketa audiometrikoa

4

Mugimenduaren analisia

5

Azterketa elektromiografikoa

6

Biomekanika 3Dn